President Scouts

Milinda P Peiris 1967
I.M Udaya Idunul 1981
J C Leelarathne Perera 1982
Sumendra K Seram 1983
R Anil De Silva 1983
P Tissa Fernando 1984
Sumith D pandithrathne 1984
D Sathyawan Premadasa 1984
Thusitha P Matharachchi 1984
M R Daminga Perera 1895
Terrence P Medawatta 1985
Ransika S Berugoda 1990
M P Lankeshwara 1990
J AChemley Jayasighe 1992
Madura Ekanayake 1992
Narada Liyanage 1992
Janaka D Gamage 1993
Gayan B Gunathilake 1993
A M D Amaravardana 1993
R S Kadigamuwa 1995
P M Dharshana Arandara 1997
H D Suranga Buddika 1997
D G Roshan Sampath Yapa 2001
K Asantha Chathuranga 2001
S A Dimuthu Vishwachandra 2001
G A Chanaka Genepola 2002
W Asantha Weerasekara 2002
S A P Asanka 2002
A I V Madusanka 2005
A P P Maduwantha 2006
K V D L C Gunasekara 2006
A G K P Gamini 2007
K V D R H Gunasekara 2007
M A S J Wijesinghe 2008
T A D Maduranga 2008
Y M T K Bandara 2008
J P Galagamarachchi 2008
C N Ekanayaka 2009
L M Kariyawasam 2009
H S Epa 2009
W S P R Vithanage 2009
S J Widanaarachchi 2009
H Athukorala 2010
D A A M Elwatte 2010
E V D S R Gunasekara 2010
C D Waidyadasa 2011
M S Liyanage 2011
K V D I Gunasekara 2011
S D E A Sanchagodage 2011
J S Pathirana 2011
J A M Oshadha 2012
B L Fonseka 2012
M L Thambawita 2012
P R L G Kumara 2013
M R Perera 2013
R C N De Silva 2014
M A L H Fernando 2014
A V Gunasinghe 2014
L T Weerasinghe 2014
H S Amarathunga 2014
P B W Senevirathne 2015
R M T P Rathnayake 2016
T A Vibuda 2016
K K Samarathunge 2016
L T de Silva 2016
K V O Jayathilaka 2016
S S Napevithanage 2016
J A D Sachinthana 2016
R A R Manohara 2016
K K Senal Punsara 2016
K K Samal Punsara 2016
S N Dias 2016
H S Thammitage 2016
M P M A Sameera 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *